over mij

Hoi, ik ben raymond

Ik ben dus presentator en dagvoorzitter. Mijn interesse in een goed debat of vraaggesprek komt niet geheel uit de lucht vallen. Van huis uit ben ik journalist.

Toen ik in 2015 begon als ‘hoofd nieuws’ bij de toenmalige stadsomroep N1 had ik geen idee dat ik vanaf 2017 directeur van die omroep zou zijn. Laat staan dat ik kon vermoeden dat ik uiteindelijk leiding zou geven aan streekomroep RN7, een fusieomroep van lokale omroepen uit vijf gemeenten. Bij dat proces ben ik nauw betrokken geweest. Wil je meer weten op het verschijnsel ‘streekomroep’? Klik dan op deze link, die leidt naar de website van de NLPO, de koepel voor lokale en streekomroepen. 

Voor die tijd was ik presentator en spreker, schreef ik boeken over online communicatie, gaf ik daar trainingen over en was ik werkzaam als redacteur en hoofdredacteur van verschillende tijdschriften, zowel vakbladen als publieksbladen. 

Mijn hele loopbaan – ahum – zie je beter op mijn LinkedInprofiel. Ooit schreef ik een boekje over Twitter. Wat daarvan over is, is mijn Twitterprofiel.